Usługi prawne na terytorium całej Polski

Usługi

Moje przymioty


Skuteczność

Podstawą aktywności jest wnikliwe zapoznanie się z realiami sprawy i ocena możliwości. Z zasady nie angażuję się w sprawy, które nie rokują sukcesu. Klient od początku ma prawo wiedzieć, jakie są szanse w jego sprawie. Nie ma tutaj miejsca na improwizację. Nie tracimy czasu, sił i środków Klienta na sprawy, które nie mają szans powodzenia. Jeśli mają – zmierzamy do celu.

100% koncentracji i zaangażowania

Jeśli już podejmuję się prowadzenia sprawy Klienta, to skupiam na niej całą uwagę. Cała moja świadomość skierowana jest na sprawę i wszystkie związanie z nią wydarzenia, zagadnienia, sytuacje czy zjawiska. Angażuję się, wykorzystując wszystkie siły i środki.

Celność i Precyzja

Perfekcyjna znajomość realiów sprawy. Esencjonalność i klarowność argumentów. Trafiające w sedno wnioski. Doskonała znajomość prawa materialnego i maestria procedury.

Główne obszary praktyki


Przedsiębiorca oczekuje praktycznego podejścia i praktycznego rozwiązania. Oczekuje zrozumienia realiów gospodarczych i zrozumienia ryzyka biznesowego. Wsparcie przedsiębiorcy musi być oparte na doskonałej znajomości prawa, jak i na zrozumieniu biznesowych celów Klienta.
W pierwszej kolejności prowadzimy negocjacje i zamykamy sprawę na drodze polubownej. Jeśli nie jest to możliwe, przystępujemy do procesu. Walczymy na sali sądowej o interes Klienta. Cieszy nas Klient, który przychodzi ponownie, bo wie, że nie zawiedliśmy.
Weksel to prawdopodobnie jedno z najlepszych i najskuteczniejszych narzędzi dochodzenia należności. Z drugiej strony, prawo wekslowe daje skuteczne możliwości obrony. Obojętnie, czy jesteś wierzycielem czy dłużnikiem - trzeba wiedzieć, jak weksla używać i jak się przed wekslem bronić. Zajmujemy się wekslami krajowymi i zagranicznymi.
W postępowaniu karnym pokrzywdzony może wystąpić o nałożenie na skazanego obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dzięki temu nie musi występować w dodatkowym procesie (cywilnym) z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko skazanemu, oszczędzając czas i pieniądze na koszty procesu.
Podstawą sukcesu obrony w sprawie karnej jest wnikliwa analiza, wychwycenie wszystkich szczegółów sprawy i budowa solidnej strategii obrony. Nie chodzi tutaj o teatralne zachowanie na sali sądowej czy puste przemowy. Celem jest neutralizacja oskarżenia.
Sprawa karna gospodarcza jest wielokrotnie bardziej złożona niż inne sprawy karne. Wymaga szczególnych umiejętności analitycznych, znajomości praktyki gospodarczej i integrowania wiedzy z różnych dziedzin prawa.
Przedsiębiorstwo rodzinne prowadzone na podstawie wpisu w CEIDG. Często owoc kilkudziesięciu lat ciężkiej pracy i wyrzeczeń przedsiębiorcy - Nestora, który ma dylemat. Co dalej z dziełem mojego życia? Jak mam zabezpieczyć dobrobyt rodzinie?
Gąszcz przepisów i procedura. Prawo administracyjne reguluje dziesiątki dziedzin życia, składa się z setek ustaw. To nie jest jeden kodeks. Zaangażowanie profesjonalnego pełnomocnika odciąży Klienta i zwiększy szanse uzyskania pozytywnej decyzji. Pełnomocnik gwarantuje pełne wykorzystanie dostępnej procedury, argumentów i dowodów. Będzie walczył o Ciebie w sądzie administracyjnym.
Masz szansę na naprawę swojej sytuacji, nawet jeśli otrzymałeś niekorzystny wyrok, decyzję, postanowienie czy inne rozstrzygnięcie. Świeże spojrzenie, poparte wnikliwą analizą akt i brak przywiązania do poprzedniej koncepcji prowadzenia sprawy. To może być Twój klucz do wygrania w wyższej instancji albo uchylenia prawomocnego niekorzystnego orzeczenia.