Sądowe postępowania cywilne

Sądowe postępowania cywilne

W pierwszej kolejności prowadzimy negocjacje i zamykamy sprawę na drodze polubownej. Jeśli nie jest to możliwe, przystępujemy do procesu. Walczymy na sali sądowej o interes Klienta. Cieszy nas Klient, który przychodzi ponownie, bo wie, że nie zawiedliśmy.

Nie zawsze sobie uzmysławiamy, że praktycznie każdy przejaw naszej aktywności życiowej, rodzinnej, prywatnej czy też społecznej jest regulowany przepisami prawa cywilnego: Kodeksu cywilnego i wielu ustaw. Regulacje prawa cywilnego dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego.

A życie pisze często zawiłe i cierniste scenariusze prawne…

Wyprzedzająca pomoc mojej kancelarii wzmocni Twoją pozycję i zwiększy szansę uniknięcia procesu. A jeśli do procesu już dojdzie – gwarantuję pełne wykorzystanie dostępnej procedury, argumentów i dowodów. Będę walczył o Twój sukces w sądzie…
Podchodzę ze zrozumieniem do skomplikowanej materii osobistej i prawnej klienta. Pomagam ustrzec się przed problemami. Pomagam żyć spokojnie i bezpiecznie…
Moja kancelaria, dzięki wiedzy i praktyce, prowadzi najbardziej skomplikowane sprawy. Doradzamy Klientom. Jeśli sprawy nie da się zamknąć na drodze polubownej, przystępujemy do procesu. Pracujemy na terytorium całego kraju.

Nasza praktyka w zakresie prawa cywilnego:

 • Negocjacje warunków ugody w przypadku konfliktu
 • Opiniowanie umów i porozumień
 • Sporządzanie umów
 • Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 • Ustalenie nieważności umowy
 • Dochodzenie roszczeń z wszelkich umów
 • Dochodzenie zwrotu pieniędzy
 • Nieruchomości
  • Badanie stanu prawnego nieruchomości
  • Uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • Najem i dzierżawa
  • Zniesienie współwłasności
  • Zasiedzenie
  • Służebności, w tym służebność przesyłu
  • Sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
 • Darowizna i jej unieważnienie
 • Regulacja spraw na wypadek śmierci i po śmierci
  • Wydziedziczenie
  • Testament
  • Nieważność testamentu
  • Spadek i podział spadku
  • Zachowek
  • Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Skarga pauliańska