Postępowanie karne w sprawach gospodarczych

Postępowanie karne w sprawach gospodarczych

Sprawy karne gospodarcze

są wielokrotnie bardziej złożona niż inne sprawy karne. Wymagają szczególnych umiejętności analitycznych, znajomości praktyki gospodarczej i integrowania wiedzy z różnych dziedzin prawa.

Zawirowania i problemy karne mogą dotknąć każdego.

 

Jako obrońca

pomogę wyjść z opresji. Pomogę zapanować nad emocjami. Pomogę powrócić do normalności. Będę tarczą przed prokuratorem i oskarżycielem posiłkowym.

Jako pełnomocnik pokrzywdzonego

pomogę racjonalnie zdiagnozować sytuację, zweryfikuję zgromadzone dowody, zaplanuję strategię działań karnych przeciwko sprawcy. Na sali sądowej znajdę lukę w obronie i uderzę w najczulszy punkt przeciwnika.

Występuję

w postępowaniach dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych. Wykorzystuję tutaj całą wiedzę i doświadczenie nabyte przy obsłudze biznesu. Pozwala mi to na zrozumienie i odpowiednią interpetację założeń biznesowych, prawidłową ocenę ryzyk gospodarczych. Umożliwia przeprowadzenie analizy strukturalnej złożonych przedsięwzięć i stanów faktycznych oraz dokonanie prawidłowej syntezy. Te przymioty pozwalają mi skutecznie zajmować się takimi przestępstwami, jak:

 • Korupcja
 • Udzielanie korzyści majątkowej i ukryte formy tego czynu
 • Oszustwa
 • Pranie brudnych pieniędzy
 • Nielegalne wyprowadzanie aktywów z podmiotów gospodarczych
 • Kreatywna księgowość
 • Nadużycie zaufania
 • Przestępstwa na szkodę wierzycieli (np. utrudnianie dochodzenia roszczeń, pozorne bankructwo, zaspakajanie części wierzycieli)
 • Przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe
 • Fikcyjne transakcje i upadłości
 • Działania prowadzące do narażenia podmiotu gospodarczego na straty
Dla pokrzywdzonych

podmiotów gospodarczych wykonuję dodatkowo takie czynności, jak:

 • Gromadzenie materiału dowodowego i jego ocena pod kątem przydatności procesowej
 • Pomoc w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych
 • Doradztwo mające na celu zapobieganie lub minimalizację ryzyka wystąpienia postępowań karnych