Zbycie przedsiębiorstwa rodzinnego Następstwo prawne

Zbycie przedsiębiorstwa rodzinnego Następstwo prawne

Przedsiębiorstwo rodzinne prowadzone na podstawie wpisu w CEIDG. Często owoc kilkudziesięciu lat ciężkiej pracy i wyrzeczeń przedsiębiorcy – Nestora, który ma dylemat. Co dalej z dziełem mojego życia? Jak mam zabezpieczyć dobrobyt rodzinie?

Sukcesja w firmie rodzinnej to praktycznie przekazanie kontroli następnemu pokoleniu, przy zachowaniu własności w rękach rodziny. Celem jest zachowanie substancji przedsiębiorstwa jako całości.

Potrzebny jest dobry plan następstwa prawnego. Proponuję usługę kompleksową. Pomogę przedsiębiorcy – Nestorowi zaplanować i zrealizować przejście przedsiębiorstwa na przyszłego przedsiębiorcę – Sukcesora. Jeśli jednak wśród następców prawnych nie ma chętnych do kontynuacji działalności – pomogę sprzedać przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowaną część.
Sukcesja dotyczy każdego Nestora

Sukcesja dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy – Nestora, bez względu na to, czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą czy też jest wspólnikiem w spółce. Pomogę przedsiębiorcy – Nestorowi przeprowadzić przejście na następców prawnych:

 • przedsiębiorstwa,
 • ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej,
 • udziałów albo akcji w spółce kapitałowej.
Plan następstwa prawnego (sukcesji)

Dobry plan pozwoli zabezpieczyć ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ochronę jego składników. Stabilizuje bezpieczeństwo poprzez uregulowanie prawnych relacji rodzinnych. Posiadanie jasnego planu sukcesji pomaga w relacjach z dużymi i długoterminowymi kontrahentami oraz bankami. W ramach planowania następstwa prawnego:

 • przeprowadzę analizę aktualnej sytuacji rodzinnej właściciela i (jeśli występują) współwłaścicieli,
 • przeprowadzę analizę wyjściowej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa oraz jego możliwości funkcjonowania w razie śmierci właściciela lub współwłaścicieli,
 • wykonam audyt zakończony rekomendacją odpowiednich działań,
 • zaproponuję sposób uporządkowanie struktury kapitałowej i organizacyjnej,
 • przygotuję projekty testamentów, porozumień i umów,
 • przekształcę formę prowadzenia działalności gospodarczej.
Zbycie przedsiębiorstwa

Jeśli nie ma następców prawnych, chętnych do przejęcia biznesu – pozostaje uporządkować sytuację w przedsiębiorstwie, przeprowadzić jego audyt prawny i przygotować ofertę jego zbycia. Zbycie przedsiębiorstwa (art. 551, 552 i 554 Kodeksu cywilnego) obejmuje takie czynności, jak:

 • sprzedaż,
 • zamiana,
 • darowizna,
 • przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (np. aport do spółki).
Zbycie przedsiębiorstwa to często transakcja życia.

Wsparcie kancelarii zapewni bezpieczeństwo i pomoże ponad emocjami doprowadzić do korzystnej transakcji.